Valstybės tarnautojų registras
Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Siekiant įgyvendinti Įstatymo nuostatas, būtina atlikti  pakeitimus VATARAS ir VATIS sistemoje. Todėl šiuo metu yra vykdomi reikalingi programavimo darbai. Atlikus pakeitimus sistemoje, Valstybės tarnautojų registro (toliau – Registras) tvarkytojus informuosime atskiru pranešimu. Iki to laiko prašytume neregistruoti jokių pakeitimų Registre, susijusių su įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių duomenimis.

Pasirinkite identifikavimo būdą
Prisijungti
*
Toliau
Registro tvarkymo klausimais konsultacijas teikia:
Arūnas Bulota tel. (8 5) 205 48 62, el. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Andrej Svorobovič tel. (8 5) 205 39 83, el. paštas: andrej.svorobovic@vtd.lt
Raimonda Usovienė tel. (8 5) 205 39 86, el. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt

Atrankų skyriaus specialistai tel. (8 5) 205 4880 (rinktis "1"), el. p. vataraspagalba@vtd.lt